T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Gölbaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DİŞ TABİPLERİ

Güncelleme Tarihi: 22/02/2019

DİŞ TABİBİ                       A.OLCAY GİDİRİŞİOĞLU 
DİŞ TABİBİ                      AHMET ÇOLAK 
DİŞ TABİBİ                      ALİ ÖZGÜR NOHUT 
DİŞ TABİBİ                      AYKUT ÇUBUKÇUOĞLU 
UZMAN DİŞ TABİBİ       AYSEL SARIBAY 
UZMAN DİŞ TABİBİ      AYSUN ÖDÜN 
DİŞ TABİBİ                     AYŞE AKAR 
DİŞ TABİBİ                     AYŞE ÖZEN 
UZMAN DİŞ TABİBİ       AYŞEN HİLAL KİNNA 
UZMAN DİŞ TABİBİ      GÜLGÜN DOLGUN 
DİŞ TABİBİ                    KEMAL GÖKALP GEZER 
DİŞ TABİBİ                    NAGİHAN CEYLAN ESER 
UZMAN DİŞ TABİBİ      SEÇİL NİGAR KARADENİZ 
DİŞ TABİBİ                    BATUHAN ÇALIKOĞLU 
DİŞ TABİBİ                    BORA ŞAHİN 
DİŞ TABİBİ                    BURCU MELEK YILMAZ 
UZMAN DİŞ TABİBİ     CANSU KOÇYİĞİT 
DİŞ TABİBİ                    DAVUT DEMİR 
DİŞ TABİBİ                    DEVRİM ZEYNEP KESEROĞLU 
UZMAN DİŞ TABİBİ      EKİN CİNAL 
UZMAN DİŞ TABİBİ      ELİF GÜL AYDIN 
DİŞ TABİBİ                    EMİNE ERKAN 
DİŞ TABİBİ                    ERGİN YALINKILIÇ 
DİŞ TABİBİ                    EROL TUNÇBİLEK 
DİŞ TABİBİ                    EDA KALE 
DİŞ TABİBİ                   EZGİ SILA TAŞKALDIRAN 
DİŞ TABİBİ                   FATMA ÇELİK 
DİŞ TABİBİ                   GAMZE AKMANER 
DİŞ TABİBİ                   GÜLŞEN DEMİR 
DİŞ TABİBİ                   HANDAN KAYMAK 
DİŞ HEKİMİ                   İREM MERGEN GÜLTEKİN 
DİŞ TABİBİ                   M.SİNAN KOÇAK 
UZMAN DİŞ HEKİMİ    MİRAY ÇAKIROĞLU 
DİŞ TABİBİ                  MURAT ÇAĞLAR 
DİŞ TABİBİ                   MURAT GENÇ 
DİŞ TABİBİ                           MUSTAFA CİHAT SOPACI 
DİŞ TABİBİ                  NUR SÜNGÜ TEKİNER 
DİŞ TABİBİ                  NURİYE SELVİ 
DİŞ HEKİMİ                  ÖZGE GÜNEŞ 
DİŞ TABİBİ                 ÖZKAN ÖZKOÇER 
UZMAN DİŞ TABİBİ   ÖZLEM NASİBE ÖZKEPİR 
UZMAN DİŞ TABİBİ   ÖZLEM ŞENGEZER 
UZMAN DİŞ TABİBİ   PINAR DURKAYA 
DİŞ TABİBİ                  SELİN YÜKSEL SERT 
DİŞ TABİBİ                  SEMRA IŞIKKENT AYAZ 
DİŞ TABİBİ                  SERAP ALTINTAŞ 
DİŞ TABİBİ                  SERKAN GÜVEN 
DİŞ TABİBİ                 SEVGİ GÜVEN 
DİŞ TABİBİ                  SEVİL ERYAŞAR IŞIKLAR 
DİŞ TABİBİ                SÜHEYLA KAYA 
DİŞ TABİBİ                ŞERAFETTİN KAYMAK 
DİŞ TABİBİ                ZÜHAL DAVUT DÜZGÜN 
DİŞ TABİBİ                ZÜLEYHA EYVAZ KONC

DİŞ TABİBİA.OLCAY GİDİRİŞİOĞLU
DİŞ TABİBİAHMET ÇOLAK
DİŞ TABİBİALİ ÖZGÜR NOHUT
DİŞ TABİBİAYKUT ÇUBUKÇUOĞLU
UZMAN DİŞ TABİBİAYSEL SARIBAY
UZMAN DİŞ TABİBİAYSUN ÖDÜN
DİŞ TABİBİAYŞE AKAR
DİŞ TABİBİAYŞE ÖZEN
UZMAN DİŞ TABİBİAYŞEN HİLAL KİNNA
UZMAN DİŞ TABİBİGÜLGÜN DOLGUN
DİŞ TABİBİKEMAL GÖKALP GEZER
DİŞ TABİBİNAGİHAN CEYLAN ESER
UZMAN DİŞ TABİBİSEÇİL NİGAR KARADENİZ
DİŞ TABİBİBATUHAN ÇALIKOĞLU
DİŞ TABİBİBORA ŞAHİN
DİŞ TABİBİBURCU MELEK YILMAZ
UZMAN DİŞ TABİBİCANSU KOÇYİĞİT
DİŞ TABİBİDAVUT DEMİR
DİŞ TABİBİDEVRİM ZEYNEP KESEROĞLU
UZMAN DİŞ TABİBİDİLARA KESİM ARAS
UZMAN DİŞ TABİBİEKİN CİNAL
UZMAN DİŞ TABİBİELİF GÜL AYDIN
DİŞ TABİBİEMİNE ERKAN
DİŞ TABİBİERGİN YALINKILIÇ
DİŞ TABİBİEROL TUNÇBİLEK
DİŞ TABİBİEDA KALE
DİŞ TABİBİEZGİ SILA SOYLUOĞLU
DİŞ TABİBİFATMA ÇELİK
DİŞ TABİBİGAMZE AKMANER
DİŞ TABİBİGÜLŞEN DEMİR
DİŞ TABİBİHANDAN KAYMAK
DİŞ TABİBİHAVVA BETÜL TÜRKKAN
DİŞ TABİBİHÜLYA YILMAZ
DİŞ HEKİMİİREM MERGEN GÜLTEKİN
DİŞ TABİBİM.SİNAN KOÇAK
UZMAN DİŞ HEKİMİMİRAY ÇAKIROĞLU
DİŞ TABİBİMURAT ÇAĞLAR
DİŞ TABİBİMURAT GENÇ
DİŞ TABİBİMUSTAFA CİHAT SOPACI
DİŞ TABİBİNUR SÜNGÜ TEKİNER
DİŞ TABİBİNURİYE SELVİ
DİŞ HEKİMİÖZGE GÜNEŞ
DİŞ TABİBİÖZKAN ÖZKOÇER
UZMAN DİŞ TABİBİÖZLEM NASİBE ÖZKEPİR
UZMAN DİŞ TABİBİÖZLEM ŞENGEZER
UZMAN DİŞ TABİBİPINAR DURKAYA
DİŞ HEKİMİSEHER TOKGÖZ
DİŞ TABİBİSEMRA IŞIKKENT AYAZ
DİŞ TABİBİSERAP ALTINTAŞ
DİŞ TABİBİSERKAN GÜVEN
DİŞ TABİBİSEVGİ GÜVEN
DİŞ TABİBİSEVİL ERYAŞAR IŞIKLAR
DİŞ TABİBİSONER YAŞAT
DİŞ TABİBİSÜHEYLA KAYA
DİŞ TABİBİŞERAFETTİN KAYMAK
DİŞ TABİBİÜMİT BURAK KARAGÖZ
DİŞ TABİBİZÜHAL DAVUT DÜZGÜN
DİŞ TABİBİZÜLEYHA EYVAZ KONCA